Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

                                                                                             

Vitajte na našej stránke! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.

Milé študentky, milí študenti,

katedra anglického jazyka a literatúry bude od 23. 9. 2019 opätovne presťahovaná do priestorov budovy na Šoltésovej 4 na 3. poschodí.

Konzultácie s vyučujúcimi si prosím dohodnite vopred e-mailom. Úradné hodiny sekretariátu a kontakt na členov katedry platné od 25. 9. 2019 budú v dohľadnej dobe zverejnené.