Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra anglického jazyka a literatúry

                                                                                             

Vitajte na našej stránke! Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.

Milé študentky, milí študenti,

katedra anglického jazyka a literatúry je od 23. 9. 2019 opätovne presťahovaná do priestorov budovy na Šoltésovej 4 na 3. poschodí.

Úradné hodiny sekretariátu a konzultačné hodiny členov katedry nájdete TU. Na konzultáciách sa s vyučujúcimi prípadne dohodnite vopred e-mailom.